ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZG-FILIA OUPiS w BYDGOSZCZY

ul. Adama Czartoryskiego 19, 85-222 Bydgoszcz

KRS 0000150507
NIP 526-000-18-84
REGON 001081029-00293
NRB: PKO SA 76 1240 3493 1111 0000 4279 1562


  • Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP powołany jest na podstawie Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego (art.6 pkt 12)
  • OUPiS ZNP jest wyodrębnioną organizacyjnie i księgowo jednostką (agendą) Związku Nauczycielstwa Polskiego, której głównym zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej
  • Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o ustawowe uprawnienia związków zawodowych oraz na podstawie Statutu ZNP
  • Ośrodek może świadczyć usługi w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wczasowych pracowników, emerytów, rencistów, członków ZNP a także członków innych grup zawodowych
  • OUPiS realizuje zadania zlecone przez agendy ZNP oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
  • ® 2011 ZNP ZG-Filia OUPiS w Bydgoszczy Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Designed by Wojciech Kotwicki